Περιβαλλοντική πολιτική

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, η εταιρεία μας έχει θεσπίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες για να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά FSC® Chain of Custody (FSC® Certificate Registration Code: TAH-COC-008608), συμβάλλοντας έτσι στην υπεύθυνη δασοκομία. Διενεργείται έλεγχος ετησίως από την TÜV AUSTRIA HELLAS στην οποία γίνεται εναρμόνιση και ταυτοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και κανόνων. Το προσωπικό μας έχει λάβει εκπαίδευση σχετικά με το FSC® και τις διαδικασίες CoC του εγχειριδίου της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μη χημικά διαλυτικά, με τα οποία επιτυγχάνεται ο καθαρισμός των θερμικών πλακών χωρίς την κατανάλωση νερού.

Στα πλαίσια βελτίωσης και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής μας, η CHROMOPACK είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 – Environmental Management System (Certificate Registration Code: 20051230009199), από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Δίνουμε βάση στην ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιού, συσκευασίας, πλαστικού, αλουμινίου και στερεών μη τοξικών αποβλήτων. Έχουμε συνεχή και άμεση συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης. Προς ανακύκλωση συλλέγεται και αποστέλλεται παλαιό χαρτί, χαρτόνια, πλαστικοποιημένες συσκευασίες, λευκό χαρτί, πλαστικά υλικά, μεταλλικά υλικά, πανιά, φύλλα αλουμινίου, φύλλα θερμικών εκτυπωτικών πλακών καθώς και δοχεία μη τοξικών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα εν συνεχεία προωθούνται σε νόμιμους αποδέκτες στην εγχώρια αγορά. Το 2022 η εταιρεία μας προώθησε προς ανακύκλωση περισσότερους από 46,30 τόνους χαρτιού και χαρτονιού (κατάλληλων για ανακύκλωση).

46,30 τόνοι

χαρτιού & χαρτονιού προωθήθηκαν προς ανακύκλωση

Η δράση μας δεν σταματάει εδώ, αλλά επεκτείνεται με αυστηρά μέτρα σε όλη την παραγωγική διαδικασία με γνώμονα τον περιορισμό της εκπομπής ρύπων, την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού, παρέχοντας ρητά σε όλους τα MSDS των μελανιών και διαλυτών που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και την ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού τηρώντας αυστηρούς κανόνες στα προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά οικολογικά και κατάλληλα για τρόφιμα μελάνια.

Τα μελάνια που χρησιμοποιούμε είναι οικολογικά, βιοδιασπώμενα της σειράς Novasens Premium. Επιπρόσθετα, στις εργασίες υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστική χρήση κατάλληλων για τρόφιμα μελανιών (Premium Sheetfed Printing Inks) της Novasens.

Σε συνεργασία με εταιρεία αξιολόγησης συστημάτων και πρόληψης, έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά σεμιναρίων για τους εργαζομένους μας με βασικούς σκοπούς την υγεία στον χώρο εργασίας, καθώς και τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στην εργασία. Επιπρόσθετα έχει εγκατασταθεί νέος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογίας LED σε όλους τους εργοστασιακούς χώρους.

Εταιρικές πολιτικές

Εταιρική υπευθυνότητα

Η εταιρεία μας έχει βραβευθεί για 2 συνεχόμενα έτη, με το ασημένιο μετάλλιο, από τον παγκόσμιο οργανισμό εταιρικής υπευθυνότητας Ecovadis.

Η κοινωνική ευθύνη και δέσμευση απέναντι σε εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και περιβάλλον, αποτυπώνεται στις πιστοποιήσεις της εταιρείας μας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 Quality Management System (Certificate Registration Code: 20001230009198), ISO 45001:2018 Health & Safety Management System (Certificate Registration Code: 20152210005227), ISO 14001:2015 Environmental Management System (Certificate Registration Code: 20051230009199) και FSC® Chain of Custody (FSC® Certificate Registration Code: TAH-COC-008608).